Welkom op www.ontwikkeladviesportaal.nl, het registratieportaal voor ontwikkeladviezen voor de regeling “NL Leert Door met inzet van ontwikkeladvies”.

Op dit moment kunnen helaas geen nieuwe trajecten meer worden geregistreerd, omdat het maximum aantal van 55.000 registraties is bereikt.

De regeling voor ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL leert door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 december 2020 konden mensen zich weer via een loopbaanadviseur aanmelden voor een kortdurend ontwikkeladviestraject, om meer inzicht te krijgen op hun ontwikkelkansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op dit moment is - veel sneller dan verwacht - het maximum aantal registraties bereikt. Dit is in recordtempo gegaan: in een tijdspanne van iets meer dan een dag hebben 55.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladviestraject.

Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe trajecten meer geregistreerd kunnen worden. Reeds geregistreerde trajecten die volgens de voorwaarden van de regeling worden afgerond en waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ontvangen uiteraard de subsidie.

Voor mensen die zich helaas niet op tijd hebben kunnen aanmelden voor een ontwikkeladviestraject, zijn er vaak ook andere mogelijkheden voor ondersteuning. Zo zijn er werkgevers die een dergelijk traject financieren. Ook O&O-fondsen, die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche, hebben hier vaak een regeling voor. Verder bieden vakbonden en leerwerkloketten in gemeenten vaak de mogelijkheid om een ontwikkeladvies te volgen.