Veelgestelde vragen

Loopbaanadviseurs moeten voldoen aan de volgende eisen om ontwikkeladviestrajecten in het kader van de regeling NL leert door te mogen geven:
  1. Een afgeronde mens- of organisatiegerichte opleiding op minimaal hbo-niveau, of een andere opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met mens- en organisatie gerichte cursussen;
  2. Ten minste drie jaar relevante werkervaring;
  3. Voldoen aan de gedragscode die in de regeling is opgenomen.
U moet kunnen aantonen aan deze vereisten te voldoen. Een loopbaanadviseur die bij Noloc is geregistreerd als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc erkend professional wordt geacht aan de eerste en derde eis te voldoen en hoeft dit niet aan te tonen. Een loopbaanadviseur die door CMI gecertificeerd is als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL) wordt geacht aan de eerste twee eisen te voldoen en hoeft dat derhalve niet aan te tonen.
Het registreren van deelnemers is bedoeld om bij te houden hoeveel trajecten er lopen en te voorkomen dat er meer deelnemers geregistreerd worden dan het subsidieplafond toelaat. Alleen met een registratiecode kan uiteindelijk subsidie worden aangevraagd.
Er is geen limiet voor het aantal deelnemers dat u registreert. U kunt een deelnemer maar één keer registreren en de registratie moet door de deelnemer bevestigd worden.
Het is mogelijk om ontwikkeladviestrajecten te registreren tot 31 december 2020 17:00 uur. Alleen als het maximale aantal registraties eerder is bereikt, zal de mogelijkheid om nieuwe deelnemers te registreren eerder worden stopgezet. Wanneer dat gebeurt zal daar op deze website melding van gemaakt worden.
Nee, er is een maximum gesteld aan het aantal trajecten. Het is daarom van belang deelnemers tijdig te registreren.

Voordat de registratie is bevestigd door de deelnemer, kan deze verwijderd worden uit het overzicht. Als u dit doet, verdwijnt de registratie uit het systeem en kan deze niet meer bevestigd worden. U kunt deze deelnemer eventueel later alsnog registreren.

Indien de registratie reeds bevestigd is, kunt u deze annuleren voor uw eigen administratie. De registratie wordt dan in uw overzicht doorgestreept. Ook kunt u ervoor kiezen om deze geannuleerde registraties uit uw overzicht te filteren.

NB: Een reeds bevestigde aanvraag blijft te allen tijde in het systeem aanwezig. Ook blijft de code van een bevestigde registratie, ook na annulering door de loopbaanadviseur, geldig voor een subsidieaanvraag. Derhalve kunt u geen nieuwe aanvraag doen voor deze deelnemer. Wel kunt u de annulering ongedaan maken. De code wordt dan weer zichtbaar in uw overzicht.

Nee, dit portaal is uitsluitend bedoeld voor de registratie van deelnemers aan een ontwikkeladviestraject. De subsidie kunt u aanvragen via www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl of op hoewerktnederland.nl