Veelgestelde vragen

Loopbaanadviseurs moeten voldoen aan de volgende eisen om ontwikkeladviestrajecten in het kader van de regeling NL leert door te mogen geven:
  1. Een afgeronde mens- of organisatiegerichte opleiding op minimaal hbo-niveau, of een andere opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met mens- en organisatie gerichte cursussen;
  2. Ten minste drie jaar relevante werkervaring;
  3. Voldoen aan de gedragscode die in de regeling is opgenomen.
U moet kunnen aantonen aan deze vereisten te voldoen. Een loopbaanadviseur die bij Noloc is geregistreerd als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc erkend professional wordt geacht aan de eerste en derde eis te voldoen en hoeft dit niet aan te tonen. Een loopbaanadviseur die bij Noloc is geregistreerd als Register Loopbaanprofessional (RL) wordt geacht aan de eerste twee eisen te voldoen en hoeft dat derhalve niet aan te tonen.
Het registreren van deelnemers is bedoeld om bij te houden hoeveel trajecten er lopen en te voorkomen dat er meer deelnemers geregistreerd worden dan het subsidieplafond toelaat. Alleen met een registratiecode kan uiteindelijk subsidie worden aangevraagd.
Er is geen limiet voor het aantal deelnemers dat u registreert. Er geldt vanaf 1 december echter wel een maximum aan het aantal deelnemers dat u per ag kunt registreren. Dat maximum is gesteld op 25 registraties per loopbaanadviseur per dag. U kunt een deelnemer maar één keer registreren en de registratie moet door de deelnemer bevestigd worden.
Het is mogelijk om deelnemers aan een ontwikkeladviestraject te registreren tot 30 juli 2021 17:00 uur. Op dat moment sluit dit portaal in ieder geval. Alleen als het maximale aantal registraties eerder is bereikt, zal de mogelijkheid om nieuwe deelnemers te registreren eerder worden stopgezet. Wanneer dat gebeurt zal daar op deze website melding van gemaakt worden.
Nee, er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers waarvoor een ontwikkeladviestraject kan worden geregistreerd. Dit maximum is gesteld op 55.000 registraties. Het is daarom van belang deelnemers tijdig te registreren.

Voordat de registratie is bevestigd door de deelnemer, kan deze verwijderd worden uit het overzicht. Als u dit doet, verdwijnt de registratie uit het systeem en kan deze niet meer bevestigd worden. U kunt deze deelnemer eventueel later alsnog registreren.

Indien de registratie reeds bevestigd is, kunt u deze annuleren voor uw eigen administratie. De registratie wordt dan in uw overzicht doorgestreept. Ook kunt u ervoor kiezen om deze geannuleerde registraties uit uw overzicht te filteren.

NB: Een reeds bevestigde aanvraag blijft te allen tijde in het systeem aanwezig. Ook blijft de code van een bevestigde registratie, ook na annulering door de loopbaanadviseur, geldig voor een subsidieaanvraag. Derhalve kunt u geen nieuwe aanvraag doen voor deze deelnemer. Wel kunt u de annulering ongedaan maken. De code wordt dan weer zichtbaar in uw overzicht.

Nee, dit portaal is uitsluitend bedoeld voor de registratie van deelnemers aan een ontwikkeladviestraject. De subsidie kunt u aanvragen via www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl of op hoewerktnederland.nl

Nee, deze deelnemers hoeft u niet opnieuw te registreren. Alle deelnemers waarvoor u na afloop van het vorige tijdvak een onbevestigde registratie in uw account had staan zijn opgenomen als registratie voor het huidige tijdvak. U hoeft deze deelnemers alleen een nieuwe mail te sturen om de registratie te bevestigen, zodat u een registratiecode krijgt voor het aanvragen van de subsidie. U kunt deelnemers via de registratiepagina heel eenvoudig een nieuwe mail sturen om de registratie alsnog te bevestigen.

Voor de overzichtelijkheid zijn de registraties van het vorig tijdvak en van dit tijdvak gescheiden in twee pagina’s. Standaard worden op de registratiepagina de registraties van het huidige tijdvak getoond. Onderaan de registratiepagina vindt u knoppen “Huidig tijdvak” en “Vorig tijdvak”. Met deze knoppen kunt u schakelen tussen de registraties die u in de twee tijdvakken heeft gedaan en zo kunt u ook de registraties van het vorig tijdvak vinden.

Vanaf 1 december kunt u weer deelnemers registreren die u een kosteloos ontwikkeladvies gaat geven. Er is ruimte voor 55.000 registraties. Nog steeds geldt dat u vooraf uw deelnemers aan een traject moet registreren. Nieuw is dat het aantal registraties per loopbaanadviseur per dag wordt beperkt tot 25.

Bij het vorige tijdvak was het maximumaantal registraties razendsnel bereikt. Daardoor hebben mensen vaak weinig tijd gehad om zich te oriënteren op deelname aan een adviestraject en een loopbaanadviseur. Om het registratieproces meer geleidelijk te laten verlopen en iedereen meer kans te geven zich goed te oriënteren op deelname is besloten om het aantal registraties per loopbaanadviseur per dag te maximeren op 25. Wanneer u het maximumaantal registraties voor een dag heeft bereikt, kunt u de volgende dag weer nieuwe deelnemers registreren.