Veelgestelde vragen

Er is sprake van een nieuwe regeling met nieuwe vereisten voor de doelgroep en een nieuw budget, waardoor er gekozen is voor een schone database. Ook wordt er ten behoeve van controle van een goede inzet van de ontwikkeladviestrajecten bij de aanmelding meer gegevens van de loopbaanadviseur en diens werkgever uitgevraagd.

Loopbaanadviseurs moeten voldoen aan de volgende eisen om ontwikkeladviestrajecten in het kader van ontwikkeladvies STAP te mogen geven:

Een afgeronde mens- of organisatiegerichte opleiding op minimaal hbo-niveau, of een andere opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met mens- en organisatie gerichte cursussen;

Voldoen aan de gedragscode die in de regeling is opgenomen.

Ten minste drie jaar relevante werkervaring;

U moet kunnen aantonen aan deze vereisten te voldoen. Een loopbaanadviseur die bij Noloc is geregistreerd als Register Loopbaanprofessional (RL) wordt geacht aan de eerste twee eisen te voldoen en hoeft dat derhalve niet aan te tonen.

Om een deelnemer te kunnen registreren is het belangrijk dat u vaststelt dat de deelnemer voldoet aan de doelgroep waarvoor het ontwikkeladvies STAP wordt opengesteld.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De deelnemer is 18 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • De deelnemer heeft MBO-2 als hoogst genoten opleiding;
  • De deelnemer heeft een band heeft met de Nederlandse arbeidsmark.

U kunt de leeftijd controleren door de identiteit van de deelnemer voorafgaand aan registratie vast te stellen aan de hand van een gelden legitimatiebewijs (let op: u mag hier geen kopie van maken). Ten behoeve van het opleidingsniveau dient u de deelnemer het formulier “Eigen verklaringen deelnemer ontwikkeladvies STAP” te laten invullen en ondertekenen. Hiermee verklaart de deelnemer dat diens hoogst genoten opleiding maximaal MBO-2 is.

LET OP: Bij de registratie dient u de volledige voor- en achternaam van de deelnemer op te geven zoals deze vermeld staan op het identiteitsbewijs van de deelnemer. Deze gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd. Het is dus van groot belang dat deze gegevens exact overeenstemmen met de gegevens op het identiteitsbewijs. Bij het indienen van de subsidieaanvraag dient u ook weer deze zelfde gegevens te gebruiken. Indien deze gegevens niet overeenkomen kan dit gevolgen hebben voor de toekenning van de subsidie.

Het registreren van deelnemers is bedoeld om bij te houden hoeveel trajecten er lopen en te voorkomen dat er meer deelnemers geregistreerd worden dan het subsidieplafond toelaat. Hiermee wordt voorkomen dat u een ontwikkeladviestraject gaat inzetten waar u later geen subsidie voor kunt aanvragen omdat het budget op is. Alleen met een registratiecode kan subsidie worden aangevraagd.

Bij de registratie wordt u gevraagd een aantal gegevens van de deelnemer op te geven:

  • Voor- en achternaam van de deelnemer zoals vermeld in het geldig identiteitsbewijs
  • Geboortedatum van de deelnemer
  • E-mailadres van de deelnemer

LET OP: Bij de registratie dient u de volledige voor- en achternaam van de deelnemer op te geven zoals deze vermeld staan op het identiteitsbewijs van de deelnemer. Deze gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd. Het is dus van groot belang dat deze gegevens exact overeenstemmen met de gegevens op het identiteitsbewijs. Bij het indienen van de subsidieaanvraag dient u ook weer deze zelfde gegevens te gebruiken. Indien deze gegevens niet overeenkomen kan dit gevolgen hebben voor de toekenning van de subsidie.

Het e-mailadres kunt u indien nodig nog wel aanpassen.

Na de registratie krijgt de deelnemer via een e-mail het verzoek de registratie te bevestigen. De deelnemer kan de registratie ook afwijzen.

Er geldt een maximum aan het aantal deelnemers dat u per dag kunt registreren. Dat maximum is gesteld op 25 registraties per loopbaanadviseur per dag. U kunt een deelnemer maar één keer registreren en de registratie moet door de deelnemer bevestigd worden. Het is niet de bedoeling om op uw naam meerdere accounts aan te maken om zo meer dan 25 registraties par dag te kunnen doen. Dit zal als misbruik worden aangemerkt.
Het is mogelijk om deelnemers aan een ontwikkeladviestraject te registreren tot 30 november 2022 17:00 uur. Op dat moment sluit dit portaal in ieder geval. Alleen als het maximale aantal registraties eerder is bereikt, zal de mogelijkheid om nieuwe deelnemers te registreren eerder worden stopgezet. Wanneer dat gebeurt zal daar op deze website melding van gemaakt worden.
Nee, er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers waarvoor een ontwikkeladviestraject kan worden geregistreerd. Dit maximum is gesteld op 15.000 registraties. Het is daarom van belang deelnemers tijdig te registreren.

U kunt een registratie niet meer verwijderen of annuleren. Het is dus van groot belang dat u voorafgaand aan registratie een deelnemer heeft geworven die daadwerkelijk van plan is een ontwikkeladviestraject bij u te volgen.

Een deelnemer kan de registratie wel afwijzen. In dat geval wordt geen registratiecode afgegeven. U wordt door ons via de mail geïnformeerd als een deelnemer de registratie afwijst.

U kunt alleen subsidie aanvragen voor afgeronde ontwikkeladviestrajecten. Als een deelnemer het traject niet afrondt, betekent dit dus dat u hier geen subsidie voor kunt aanvragen. De registratiecode is gekoppeld aan een unieke deelnemer. U kunt deze code dus ook niet inzetten voor een andere deelnemer.

Het is dus van groot belang dat u voorafgaand aan registratie een deelnemer heeft geworven die daadwerkelijk van plan is een ontwikkeladviestraject bij u te volgen en af te ronden.

Nee, dit portaal is uitsluitend bedoeld voor de registratie van deelnemers aan een ontwikkeladviestraject. De subsidie kunt u aanvragen via www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl of op hoewerktnederland.nl

Ja, deze deelnemers moet u opnieuw registreren. Er is sprake van een nieuwe regeling met nieuwe vereisten voor de doelgroep. Het is daarom ook van belang dat u controleert of de deelnemer voldoet aan de nieuwe eisen die aan de doelgroep worden gesteld.

Er is sprake van een nieuwe regeling voor ontwikkeladviezen, U ziet daardoor alleen nieuwe registraties, vanaf 1 april 2022.

Vanaf 1 april kunt u weer deelnemers registreren die u een kosteloos ontwikkeladvies gaat geven. Er is ruimte voor 15.000 registraties. Nog steeds geldt dat u vooraf uw deelnemers aan een traject moet registreren. Het aantal registraties per loopbaanadviseur per dag is beperkt tot 25.

Ook is nieuw dat u de persoonsgegevens van de deelnemer (voor- en achternaam en geboortedatum) niet meer kunt wijzigen.

Om het registratieproces meer geleidelijk te laten verlopen en iedereen meer kans te geven zich goed te oriënteren op deelname is besloten om het aantal registraties per loopbaanadviseur per dag te maximeren op 25. Wanneer u het maximumaantal registraties voor een dag heeft bereikt, kunt u de volgende dag weer nieuwe deelnemers registreren.